Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych [PROGRAM]

Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Lubaczów
Lublin-Lubaczów
27-30 lipca 2023 r.

27.07.2023 (czwartek) / 28.07.2023 (piątek)

Seminarium Edukacji o Ziemiach Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej dla nauczycieli i edukatorów organizowane przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej, Lublin-Lubaczów (według osobnego programu, rekrutacja zakończona).

[ PROGRAM SEMINARIUM – wersja opisowa]

[ PROGRAM SEMINARIUM – wersja graficzna ]

29.07.2023 (sobota)

9.30 | Rejestracja uczestników Festiwalu Dziedzictwa Kresów – Miejski Dom Kultury, ul. M. Konopnickiej 2, Lubaczów

10.00 | Otwarcie Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych

I PANEL

10.30 – 11.30 | Jak rozmawiać o Kresach w szkole? – projekty i przedsięwzięcia edukacyjne w praktyce

Wprowadzenie i moderacja: Tomasz Kuba Kozłowski, Dom Spotkań z Historią w Warszawie

  • Witold Madej, VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu
  • Janina Mazur, Starostwo Powiatowe w Legnicy i Halina Kiliś, Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

11.30 – 12.15 | Dyskusja

12.15 – 12.30 | Przerwa kawowa

II PANEL

12.30 – 14.15 | Sposoby upowszechniania materialnego i niematerialnego dziedzictwa ziem wschodnich – wykorzystanie efektów dokumentacji 3D, portal internetowy

14.30 | Otwarcie wystawy plenerowej Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej „Unia Lubelska” na Rynku w Lubaczowie połączone z pokazem Zespołu Tańca Dawnego Belriguardo z Lublina

15.00 | Przerwa obiadowa

III PANEL

16.00 – 17.00 | Działalność organizacji i instytucji kresowych

Moderacja: Tomasz Kuba Kozłowski, Dom Spotkań z Historią w Warszawie

  • Wystąpienia przedstawicieli organizacji i instytucji kresowych

17.00 – 17.50 | Elżbieta Niewolska, Spotkanie autorskie wokół książki „Rzeczpospolita Tłumacka. Od ruskiej osady do zagłady polskiego miasteczka Tłumacz”

18.00 – 18.50 | Mirosławem Osip-Pokrywka, Spotkanie autorskie 

19.00 – 19.15 | Podsumowanie

30.07.2023 (niedziela)

IV PANEL

10.00 – 11.00 | Kino kresowe z historią mówioną Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

11.00 – 12.00 | Wystąpienie prof. Lubow Żwanko autorki wystawy „Polscy architekci i Charków. Wielogłosy kamiennej melodii” zorganizowanej przez Narodowy Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – Polonika

12.15 | Otwarcie wystawy plenerowej Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą – Polonika „Polscy architekci i Charków. Wielogłosy kamiennej melodii” na Rynku w Lubaczowie

13.00 | Msza Święta w Konkatedrze w Lubaczowie

Projekt „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo” korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Beneficjent: Muzeum Narodowe w Lublinie

Partner: Muzeum Historii Kultury w Oslo

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved