FOTORELACJE 2021

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z festiwalowych wydarzeń 2021 roku.

Finał FDK – zespół Pectus muzyczną gwiazdą wieczoru.

Finał FDK – wieczorny koncert Witek Muzyk Ulicy.

Finał FDK – występy artystyczne ZPiT Kresy, Zespół Śpiewaczy Niespodzianka.

Finał FDK – rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Kresowe Jadło”.

Finał FDK – pokaz kulinarny Weroniki Marczuk.

Finał FDK – działo się na festiwalowym placu…

Finał FDK – tak powstawał deskal z portretem Zofii i Pawła Mierzwów.

Finał FDK – rozstrzygnięcie konkursu „Na Szlaku Kulinarnym Wschodniej Polski”.

Koncerty dla młodzieży w Lubaczowie.

Joachim Mencel z koncertem w Narolu.

„Historia kresowych miasteczek” w Cieszanowie.

Koncert grupy „Suplikanci” w cerkwi pw. św. Paraskewy w Radrużu.

Warsztaty kulinarne „Strudle, bajgle, piszingery…” w Kresowej Osadzie.

Koncert Chóru „Kairos” w cerkwi pw. św. Mikołaja w Lubaczowie.

Stanisław Łopuszyński w koncertem „Jak brzmi Lwów” w MDK.

Warsztaty kulinarne „Bezkresy smaków – kuchnie świata”.

Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej.

Lubaczów – lata dwudzieste, lata trzydzieste – wydarzenie plenerowe.

Koncert muzyki baroku – Baroque Collegium 1685 w Narolu.

Odsłonięcie tablicy z nazwą drogi Aleja Kardynała Mariana Jaworskiego.

Złożenie kwiatów pod tablicą przy lubaczowskim Sanktuarium.

Msza Święta Kresowa w lubaczowskiej Konkatedrze.

Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości.

Odsłonięcie muralu poświęconego 39. Pułkowi Strzelców Lwowskich.

Sesja popularnonaukowa „39. Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich”.

Wernisaż wystawy „39. Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich”.

„Chroń nas od ciężkich losu zmian” – koncert pieśni sakralnych.

Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych.

Prezentacja portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

Klezmerskie brzmienia w Lubaczowie.

Spotkanie z kulturą i kuchnią żydowską w Lubaczowie.

Spotkanie z kulturą żydowską w Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Koncert muzyki barokowej w Baszni Dolnej.

Astrowidoki i mapping na lubaczowskim Rynku.

Mela Koteluk & Kwadrofonik z koncertem w Lubaczowie.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved