Dla wystawców

Organizatorem WIELKIEGO FINAŁU Festiwalu Dziedzictwa Kresów w dniu 6 sierpnia na błoniach Kresowej Osady w Baszni Dolnej jest Gmina Lubaczów. W imieniu Organizatora placem festiwalowym zarządza Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie na podstawie Porozumienia z Gminą Lubaczów i w oparciu o poniższy Regulamin.

Każdy wystawca może zająć wyznaczone przez Organizatora miejsce tylko po dostarczeniu osobistym lub za pośrednictwem poczty/ kuriera lub na email: gok.lubaczow@gmail.com wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia wystawcy. Termin zgłaszania wystawców upływa 28.07.2023 r.

Poniżej prezentujemy karty zgłoszeń i regulamin organizacji stoisk na placu festiwalowym.

Regulamin organizacji stoisk.

Karta zgłoszenia – DOC lub PDF.

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2023 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved