Konkurs kulinarny

Jednym z najważniejszych elementów Festiwalu Dziedzictwa Kresów są konkursy kulinarne, które każdego roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a ich zwycięzcy renomą i uznaniem. W 2018 roku po raz kolejny przeprowadzimy konkurs „Kresowe Jadło” oraz konkurs „Najlepsza potrawa regionalna na bazie miodu”.

Celem naszego konkursu kulinarnego jest promocja dziedzictwa kulturowego dawnych Kresów Rzeczypospolitej oraz tradycyjnych potraw i produktów lokalnych. Przeprowadzenie konkursu nastąpi w dniu finałowym festiwalu tj. 5 sierpnia 2018 r. na placu festiwalowym przy Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, ale zgłoszenia przyjmujemy do 20 lipca 2018 r.

Konkurs przeprowadzony będzie w 2 kategoriach:
– kategoria A – Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia,
– kategoria B – podmioty prowadzące działalność gastronomiczną – restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, przetwórcy lokalnych produktów itp.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie. Poniżej znajdziecie Państwo regulamin konkursu, formularz oświadczenia oraz kartę zgłoszenia i inne dokumenty, które po wypełnieniu należy przesłać lub dostarczyć na adres wskazany w Regulaminie Konkursu.

Regulamin konkursu „Kresowe Jadło”.

Karta zgłoszenia – kategoria A.

Karta zgłoszenia – kategoria B.

Oświadczenie o reprezentacji zespołu.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

– – – – –

Gmina Lubaczów i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich również do udziału w konkursie kulinarnym ”Najlepsza potrawa regionalna na bazie miodu”, który odbędzie się dnia 5 sierpnia 2018 r. w Baszni Dolnej.

W tym przypadku danie konkursowe powinno być przygotowane z wykorzystaniem jednego z niżej wymienionych miodów, wpisanych na listę Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in.:
1. Podkarpacki miód spadziowy,
2. Lubaczowski miód wielokwiatowy leśny,
3. Lubaczowski miód lipowy.

Oceny dokona Kapituła Konkursowa powołana na potrzeby Konkursu. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenie udziału w konkursie proszę przesłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, ul. Wyszyńskiego 25 lub Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 14, fax: 177173655 oraz elektronicznie: gok@lubaczow.com.pl w terminie do 20.07.2018 r.

Do pobrania: Regulamin konkursu oraz Karta zgłoszenia.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2019 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved