Forum Polacy na Wschodzie – zdjęcia

Po Kresowej Mszy Świętej, uczestnicy Forum na Wschodzie debatowali w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. Rozmawiano m. in. o programach na rzecz Polaków na Wschodzie, działalności organizacji pozarządowych, współpracy z organizacjami polskimi na Litwie, Białorusi i Ukrainie i ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej.

Czytaj więcej