„Dziedzictwo i etos dworu – perspektywa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” – debata społeczna

Zapraszamy na debatę społeczną „Dziedzictwo i etos dworu - perspektywa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” Akademii Dziedzictwa Kresów, Towarzystwa Kultury Pamięci im. Księcia Adama Kardynała Sapiehy oraz Fundacji Kolegium Wigierskie.

Czytaj więcej