Festiwal 2004 – 2012

Festiwal Dziedzictwa Kresów zapoczątkowany został w 2004 r. Do 2016 r. nosił nazwę Festiwal Kultur i Kresowego Jadła. Już pierwsza edycja przyniosła mu uznanie.

Z biegiem czasu Festiwal zyskał ugruntowaną pozycję wśród wydarzeń kulturalnych w Polsce, przyciągając uczestników nie tylko z Podkarpacia i Lubelszczyzny, ale także z innych regionów kraju i z zagranicy. Organizatorom przyznano wiele nagród i wyróżnień za szerzenie historii i kultywowanie tradycji ziem położonych na Kresach dawnej Rzeczypospolitej. 

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved