Muzyczne horyzonty muzyki dawnej na FDK

Muzyka dawna to nieodłączna część naszego dziedzictwa kulturowego, która od wieków przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Niezwykle ważne jest, aby doceniać i pielęgnować tę wartość historyczną. Festiwal Dziedzictwa Kresów postanowił zadbać o to, by ta muzyka nie odeszła w zapomnienie, dlatego w jego programie znalazł się wyjątkowy koncert „Muzyka dawna w Baszni Dolnej”, który odbędzie się w niedzielę, 14 lipca, o godzinie 18.00 w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli.

W czasie tego niezwykłego wydarzenia wystąpi Zespół Instrumentów Dawnych „Antiquaria”, który od lat krzewi i propaguje muzykę minionych epok. To właśnie poprzez takie koncerty, muzykanci pragną przybliżyć publiczności bogactwo i różnorodność brzmień dawnej muzyki, a także podkreślić jej znaczenie jako nośnika kultury i tradycji. Muzyka dawna to nie tylko zbiór dźwięków i melodii, ale także uniwersalny język, który łączy naszą tożsamość oraz wartości społeczne i kulturowe.

Zespół „Antiquaria” składa się z utalentowanych muzyków: Zofii Piaseckiej grającej na flecie, Olgi Borzyszkowskiej grającej na wiolonczeli (z kolekcji instrumentów historycznych UMFC, wykonanej przez Jana Pawlikowskiego) oraz Wojciecha Chomicza grającego na teorbie (wykonanej przez György’ego Lőrincziego w 2017 roku, zbudowanej na wzór instrumentu Matteo Sellasa, Wenecja 1637 r.). Każdy z artystów to pasjonat muzyki dawnej, który nieustannie się doskonali i pogłębia swoją wiedzę na temat wykonawstwa muzyki historycznej.

Program koncertu obejmuje kompozycje takich mistrzów jak: Telemann, Hotteterre, Piccinini, Kapsberger, Bach czy Blavet. To wyjątkowa okazja, aby przenieść się w świat dźwięków sprzed wieków i doświadczyć magii muzyki dawnych lat.

Kilka słów o artystach:

Zofia Piasecka – flecistka darząca szczególnym zamiłowaniem granie na fletach historycznych. Obecnie studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fletu traverso dr Karoliny Zych, a niebawem także Królewskiego Konserwatorium w Hadze w klasie Kate Clark. W 2024 roku ukończyła studia w klasie fletu współczesnego dr hab. Urszuli Janik-Lipińskiej, prof. UMFC oraz dr hab. Agaty Igras. Gościnnie występuje w Zespole Instrumentów Dawnych Polskiej Opery Królewskiej Capella Regia Polona. Jest także absolwentką 12. edycji Akademii Sinfonia Varsovia i w ramach tego projektu była zapraszana do udziału w koncertach orkiestry. Jej największą pasją jest zgłębianie wiedzy w zakresie wykonawstwa muzyki dawnej, dlatego stale się dokształca biorąc udział w licznych seminariach i warsztatach. Uczestniczyła w lekcjach mistrzowskich z wybitnymi muzykami takimi jak Marcello Gatti, Marten Root, Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, Jana Semerádová, Michael Schmidt-Casdorff, Carsten Eckert. Nagradzana w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych jako solistka i kameralistka.

Wojciech Chomicz – w 2020 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie gitary oraz w 2023 studia w Katedrze Muzyki Dawnej UMFC w klasie lutni prof. Henryka Kasperczaka. Od kilku lat poszerza muzyczne horyzonty w kierunku wykonywania muzyki dawnej na instrumentach historycznych. Kilkakrotnie brał udział w Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Warszawie w klasie Wima Maesele oraz Henryka Kasperczaka występując solo oraz z orkiestrą podczas koncertów finałowych w Pałacu w Wilanowie. Z lutnią renesansową występował m.in. na Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej wraz z zespołem grając muzykę z epoki średniowiecza i renesansu. Na teorbie wykonywał z orkiestrą i wokalistami Trondheim Symfoniorkester & Opera partię basso continuo w operze Il mondo della Luna Josepha Haydna w Sali Koncertowej AM w Łodzi oraz w teatrze Rosendal w Trondheim w 2022 roku. Lutnista gra na teorbie wykonanej przez György’ego Lőrincziego w 2017 roku, zbudowanej na wzór instrumentu Matteo Sellasa, Wenecja 1637 r.

Olga Borzyszkowska – ukończyła studia z zakresu teorii muzyki w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (2021) oraz w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (2023); jest także absolwentką Podyplomowych Studiów „Menedżer Muzyki” (SGH/UMFC, 2022). Obecnie dzieli czas między pracę w warszawskich szkołach muzycznych i studia w zakresie gry na wiolonczeli historycznej w klasie dr. Tomasza Pokrzywińskiego w UMFC. Za pierwsze kroki na swojej drodze związanej z wykonawstwem historycznym uważa 38. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu (2016), podczas którego, wraz z zespołem muzyki barokowej Appassionato, zdobyła m.in. I miejsce w kategorii zespołów instrumentalnych, XXIII Międzynarodową Letnią Akademię Muzyki Dawnej (2016, klasa dr hab. Teresy Kamińskiej) oraz Kurs Muzyki Dawnej w Gdyni (2016, klasa dr Justyny Młynarczyk). Olga Borzyszkowska gra na wiolonczeli z kolekcji instrumentów historycznych UMFC, wykonanej przez Jana Pawlikowskiego. 

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved