W hołdzie małoletnim bohaterom – Bieg Orląt w Rzeszowie

Wzorem kilkudziesięciu innych miast w Polsce niemal 200 uczniów szkół podstawowych ze stolicy regionu wzięło udział w rzeszowskim Biegu Orląt. Inicjatywa, która jest hołdem dla małoletnich bohaterów z okresu walk o niepodległość i polskość Lwowa, została zorganizowana przez samorząd województwa.

Inicjatorem Biegu Orląt w skali ogólnopolskiej jest Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, które zrealizowało już kilkudziesięciu odsłon w różnych miejscowościach kraju. Idea biegu wpisuje się w ważny nurt działalności kulturalnej samorządu województwa, który aktywnie chroni i popularyzuje dziedzictwo Kresów, czego przykładem jest współorganizacja Festiwalu Dziedzictwa Kresów oraz utworzenie tematycznego Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

Celem imprezy, która ma wymiar kulturalny, edukacyjny i rekreacyjny, jest upowszechnienie wśród dzieci pamięci historycznej i etosu Orląt Lwowskich jako ważnego elementu tożsamości narodowej. Oprócz popularyzacji dziedzictwa Kresów równie ważnym założeniem biegu jest promocja wśród młodego pokolenia aktywności i kultury fizycznej.

W pierwszym rzeszowskim Biegu Orląt wzięło udział niemal 200 uczniów III klasy, którzy na co dzień uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich, Szkoły Podstawowej nr 18, Szkoły Podstawowa nr 28 im. płk. Łukasza Cieplińskiego oraz Społecznej Szkoły Podstawowa nr 1 im ks. Jana Twardowskiego w Rzeszowie.   

Uczestnicy pokonali dystans 1421 m, co jest odwołaniem do liczby poległych Orląt, które zginęły w walce z Ukraińcami (1918-19) o przynależność państwową Lwowa po I wojnie światowej. Z kolei wiek biegnących – 9 lat, to nawiązanie do najmłodszego poległego, którym był Janek Kukawski.

Operatorem biegu, który odbył się 19 października na stadionie lekkoatletycznym Resovia jako wydarzenie towarzyszące Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2023, było Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, reprezentowane tego dnia przez wiceprezesa Marka Gromaszka. Parterem przedsięwzięcia był również Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gmina Miasto Rzeszów, zaś wsparcia organizacyjnego udzieliła Sekcja Lekkoatletyczna CWKS Resovia.

Symboliczne przedsięwzięcie, gdyż pierwszorzędnym celem nie była sama rywalizacja sportowa, wyzwoliło wśród obecnych sporo pozytywnych emocji. Wyposażeni w jednolite okolicznościowe koszulki młodzi uczestnicy z entuzjazmem przebiegli zaplanowany dystans. Na mecie na każdego czekał natomiast pamiątkowy medal i dyplom.

Koordynatorem działania z ramienia samorządu województwa był Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP.

Galeria zdjęć, fot. Paweł Kraus UMWP

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved