Festiwal Dziedzictwa Kresów – składamy podziękowania

Zakończył się Festiwal Dziedzictwa Kresów 2023. W tym roku odbyło się kilkadziesiąt wydarzeń począwszy od spotkań, warsztatów, prezentacji, przez koncerty i spektakle po wielki finał. Nie mogłyby one zostać zorganizowane bez pomocy i współpracy wielu organizacji oraz instytucji.

Współorganizatorem Festiwalu jest Województwo Podkarpackie. Dziękujemy serdecznie Panu Władysławowi Ortylowi – Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, za zaufanie i wsparcie całego projektu, Panu Robertowi Godkowi – Dyrektorowi Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UM WP oraz Panu Mateuszowi Wernerowi – Kierownikowi Oddziału dziedzictwa i projektów kulturalnych Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UM WP za bardzo dobrą współpracę.

Realizacji części wydarzeń podjęło się Centrum Kulturalne w Przemyślu, które niezawodnie, na wysokim poziomie wykonało zaplanowane działania. Przekazujemy podziękowania dla Pana Dyrektora – Janusza Czarskiego oraz zaangażowanych w Festiwal pracowników Centrum.

W tym roku współorganizatorem Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych oraz naszym partnerem było Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oddział Muzeum Narownego w Lublinie. Serdeczne podziękowania składamy na ręce dr Marcina Gapskiego i całego zespołu Muzeum.

Wsparły nas również instytucje: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, a także Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział w Lubaczowie. Dziękuje za Państwa nieocenioną pomoc.

Organizowane podczas Festiwalu wydarzenia odbywały się w wielu miejscach regionu. Dziękujemy Samorządom za wsparcie finansowe i organizacyjne: Powiatowi Lubaczowskiemu, Miastu Lubaczów, Gminie Horyniec-Zdrój, Miastu i Gminie Narol, Miastu i Gminie Cieszanów, Gminie Wielkie Oczy, Miastu i Gminie Oleszyce.

Wiele z organizowanych przez nas wydarzeń wymagało zabezpieczenia odpowiednich służb. Dziękujemy policji, służbom medycznym, Strzelcom oraz przede wszystkim Strażakom – Ochotnikom z naszej Gminy, którzy wspomogli nas organizacyjnie i technicznie.

Słowa podziękowania kierujemy również do naszych przyjaciół z partnerskich miast Diosd na Węgrzech i Jaworów na Ukrainie. Wasza obecność wniosła wyjątkowy klimat  w atmosferę naszego Finału, a przygotowane przez Was potrawy wspaniale promują Wasze kraje.

Festiwal to także ogromna praca ludzi, pracowników Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej, pracowników Urzędu Gminy Lubaczów oraz pozostałych jednostek organizacyjnych, radnych i sołtysów. Dziękujemy za trud oraz pełne zaangażowanie w powierzone zadnia.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do członków i przedstawicieli instytucji i organizacji kresowych, które gościły u nas podczas Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych, Państwa obecność i głos są dla nas bardzo cenne, a każda opinia staje się podstawą do dalszej pracy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznych Festiwalowych wydarzeń i do zobaczenia za rok!

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved