Zapraszamy do Strefy Funduszowej „Skills give choice”

Przed nami wydarzenie stawiające na rozwój umiejętności i edukację. W trakcie tegorocznego finału naszego Festiwalu w Baszni Dolnej w najbliższą niedzielę, 6 sierpnia, działać będzie wyjątkowa Strefa Funduszowa „Skills give choice” w ramach Europejskiego Roku Umiejętności.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ogłoszeniu roku 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności uzyska swoje praktyczne odzwierciedlenie w przedsięwzięciu organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów. Wszystko za sprawą organizacji i promocji autorskiego wydarzenia ps. Skills give choice – Rok Umiejętności na Podkarpaciu.

Celem tej inicjatywy jest:

  • – propagowanie zwiększonych inwestycji w szkolenia i kształcenie, tworzących fundament przyszłej kariery zawodowej,
  • – wzmacnianie znaczenia umiejętności poprzez współpracę z partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami szkoleniowymi,
  • – zachęcanie do zatrudnienia osób z państw trzecich posiadających potrzebne umiejętności,
  • – przyczynianie się do osiągnięcia celów Cyfrowego Kompasu UE, zapewniając podstawowe umiejętności cyfrowe dla dorosłych.

Strefa funduszowa „Skills give choice”, która pojawi się na błoniach Kresowej Osady w Baszni Dolnej podczas finału Festiwalu Dziedzictwa Kresów, zostanie stworzona jako interaktywna platforma, skoncentrowana na potrzebach zarówno obywateli, jak i przedsiębiorców. W ciągu całego dnia wydarzenia, mieszkańcy będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach i spotkaniach, które będą miały na celu dostarczyć konkretnej wiedzy i informacji dotyczących możliwości edukacyjnych, rozwoju zawodowego oraz dostępnych form wsparcia finansowego.

Strefa zostanie podzielona na wiele stanowisk, gdzie uczestnicy mogli:
– poznać propozycje wykładów, seminariów oraz kierunków studiów dla seniorów, promując ideę uczenia się przez całe życie,
– zdobyć wiedzę o zapotrzebowaniu lokalnego rynku pracy, kwalifikacjach i zawodach, dzięki współpracy z przedsiębiorcami,
– zapoznać się z informacjami dotyczącymi dofinansowań na działalność gospodarczą i dostępnych dotacji ze środków UE,
– dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia i przekwalifikowania, odnosząc się do aktualnych potrzeb rynku pracy,
– zyskać podstawowe umiejętności cyfrowe, spełniając cele Cyfrowego Kompasu UE.

Wartością dodaną wydarzenia będą również atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, takie jak warsztaty plastyczne, zajęcia plastyczne czy nauka gry w szachy. Dla seniorów przygotowano m.in. warsztaty decoupage oraz haftu krzyżykowego, które wpisują się w ideał ciągłego rozwoju umiejętności przez całe życie. Na miejscu będą ponadto działać warsztaty: gliniarski, wikliniarski, haftu krzyżykowego, czy drzeworytu.

Organizatorzy zapewniają, że w strefie funduszowej „Skills give choice” atrakcji będzie jeszcze więcej i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, spełniając tym samym cele Europejskiego Roku Umiejętności.

Zadanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved