Zapraszamy do udziału w warsztatach kulinarnych z kuchnią litewską

Ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej były wielokulturowym „tyglem”, w którym mieszały się różne narodowości, języki, religie i obyczaje. Jednym z elementów, który w szczególny sposób stał się odbiciem tego przenikania była kuchnia.

Chcąc przybliżyć tę tematykę zachęcamy do udziału w bezpłatnych warsztatach kulinarnych organizowanych przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oddział Muzeum Narodowego w Lublinie, w trakcie których poznamy tradycyjną kuchnię litewską. Wydarzenie odbędzie się 6 sierpnia w Baszni Dolnej podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Lubaczowie.

W trakcie spotkania udamy się  podróż w świat smaków i zapachów aby lepiej poznać historię i kulturę Litwinów. Nauczymy się przygotowywać tradycyjny chłodnik litewski oraz kibiny litewskie wypełnione mięsnym farszem. Dowiemy się w jaki sposób uzyskać unikalny dla chłodnika kolor, jak przygotować ciasto do litewskich kibinów oraz po czym rozpoznać dobrze zawinięty kibin.

Warsztaty odbędą się o godzinie 12.00 i 15.00. W trakcie wydarzenia uczestnicy będą poproszeni o wypełnienie ankiet, których analiza pozwoli poznać oczekiwania wobec Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Warsztaty organizowane są bezpłatnie. Zachęcamy do zgłoszenia chęci udziału.

Zgłoszenia: edukacja@mzwdr.pl

Termin: 6 sierpnia 2023 r.

Miejsce: Kresowa Osada, ul. Kolejowa 16, Basznia Dolna

Organizatorem warsztatów i badań społecznych jest Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej oddział Muzeum Narodowego w Lublinie.

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo”. Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 483 000 € otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zbudowanie trwałego międzynarodowego partnerstwa oraz sieci polsko-norweskiej współpracy.

Beneficjent: Muzeum Narodowe w Lublinie
Partner projektu: Muzeum Historii Kultury w Oslo

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2023 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved