„Lwów. Historia – kultura – sztuka – literatura” – zapraszamy na seminarium

W piątek 28 lipca zapraszamy do Galerii Oficyna przy Muzeum Kresów w Lubaczowie n seminarium „Lwów. Historia – kultura – sztuka – literatura”. Spotkanie to jest elementem towarzyszącym wystawie „Grafika lwowska. Miasto – ludzie – wydarzenia. Pamięci Janusza Wasylkowskiego (1933–2020)”.

Fot. muzeumkresow.eu

W programie wystąpienia:

1. Bogdan Kasprowicz, prezes Instytut Lwowskiego, Znacznie Lwowa w Kulturze Polskiej.

2. Prof. Aleksandra Julia Leinwand, Polska Akademia Nauk, Instytut Lwowski, Z dziejów malarstwa lwowskiego.

3. Prof. Andrzej Miśkowiec, Instytut Lwowski, Kolekcja XVIII-XIX wieczna drzeworytów ludowych w zbiorach sztuki rodu Pawlikowskich.

4. Prof. Oskar Stanisław Czarnik, Instytut Lwowski, Kombatanci Powstania Styczniowego w życiu Lwowa w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku.

5. Prof. Adam Redzik, Instytut Lwowski, Piosenka lwowska.

6. Mariusz Olbromski, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, wiceprezes Instytutu Lwowskiego, Wspaniała lwowska Plejada: Jan Kasprowicz, Leopold Staff, Zbigniew Herbert.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved