Historia Kresowych Miasteczek – prezentujemy program

Rokrocznie w Cieszanowie podejmujemy inną tematykę mającą na celu przybliżenie i pokazanie dziedzictwa kulturowego tytułowych „kresowych miasteczek”. To projekt popularno-edukacyjny składający się z: wystawy, prelekcji oraz koncertu. W tym roku na wydarzenia zapraszamy w piątek 4 sierpnia.

Oto program:

Godz. 18.00 otwarcie sesji oraz prelekcje:
/ Sala Narad Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie /
– Tomasz Róg, historyk, regionalista z Nowego Sioła: Z dziejów kolei na terenie obecnego powiatu lubaczowskiego (1884 – 1939),
– dr inż. Marta Rymar, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Kresowe dworce kolejowe.

Godz. 20.00 otwarcie wystawy plenerowej
/ Rynek w Cieszanowie /
Tytuł wystawy: OKNA NA ŚWIAT. Kresowe dworce i stacje kolejowe na pocztówkach i fotografiach z lat 1894 – 1939.

Godz. 20.30 Koncert
/ Rynek w Cieszanowie /
Dęty Zespół Instrumentalny FILA-LALA z Jarosławia.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved