Odsłonięcie tablicy poświęconej Stefanowi Mierzwie

We wtorek 4 lipca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baszni Dolnej miało miejsce odsłonięcie tablicy poświęconej Stefanowi Mierzwie – założycielowi Fundacji Kościuszkowskiej, mieszkańcowi Baszni w latach 1900 – 1910.

Uroczystość rozpoczęły dzieci ze wszystkich szkół gminy Lubaczów, które przedstawiły historię życia Stefana Mierzwy i powstania Fundacji Kościuszkowskiej. Po nich głos zabrał Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel. Podkreślił, że to bardzo ważne wydarzenie dla szkoły i całej gminy. Tablica jest symbolem naszej pamięci o wielkim człowieku z małej miejscowości. Zwracając się do wychowanków półkolonii i kolonii powiedział dobitnie – „Nie bójcie się marzyć. Nie bójcie się planować. Nie bójcie się podejmować wyzwań. Niech Stefan Mierzwa będzie dla was przykładem i inspiracją.”

Podziękował obecnemu na spotkaniu Prezesowi Fundacji Kościuszkowskiej- Markowi Skulimowskiemu za możliwość organizacji kolonii i półkolonii językowych z wolontariuszami – edukatorami ze Stanów Zjednoczonych. Wyraził również nadzieję, że ta edycja zapoczątkuje coroczne spotkania.

Pan Marek Skulimowski zaznaczył, że to wyjątkowe upamiętnienie jest zasługą rodziny Stefana Mierzywy, władz samorządowych oraz szkoły. Zwracając się do kilkunastu amerykańskich nauczycieli podkreślił, że jest bardzo liczna grupa, która powoli na swobodną naukę języka.

Kristin Miller – koordynator wolontariuszy amerykańskich wyraziła nadzieję, że jej delegacji uda się zrealizować zaplanowane zadnia i wspólnie spędzić jak najwięcej czasu.

Głos tego dnia zabrał również Dyrektor ZSP w Baszni Dolnej – Bolesław Dydyk, który w języku ukraińskim zwrócił się do dzieci i ich opiekunów z Jaworowa i Strzelczysk, życząc im wspaniale spędzonego czasu i wielu przyjaźni. Za to ciepłe przyjęcie podziękowała Teresa Kuc- opiekun uczniów ze Strzeczysk.

Na koniec wystąpił siostrzeniec Stefana Mierzwy – Pan Szczepan Glinak, który wspomniał historię rodziny Mierzwów.

Odsłonięcia tablicy, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku szkoły dokonali: Pani Cecylia Zarembska – siostrzenica Stefana Mierzwy oraz panowie: Wiesław Kapel, Marek Skulimowski i  Bolesław Dydyk.

Szkoła i polscy opiekunowie przygotowali tego dnia także tort w podziękowaniu dla nauczycieli ze Stanów Zjednoczonych a także z okazji przypadającego tam 4 lipca, święta Niepodległości.

Galeria zdjęć.

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved