Wiesław Kapel z nagrodą „Semper Fidelis”

Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel odebrał 5 grudni w Warszawie nagrodę Instytutu Pamięci Narodowej „Semper Fidelis”. Przyznana ona została za długoletnią pracę na rzecz kultury i historii oraz prowadzenie działalności na rzecz upamiętniania dziedzictwa Kresów Wschodnich, w tym organizację Festiwalu Dziedzictwa Kresów.

Nagroda „Semper Fidelis” po raz pierwszy wręczona została w 2019 roku. Przyznawana jest organizacjom społecznym i instytucjom, które dbają o zachowanie i upowszechnianie kresowej spuścizny, a ich działalność jest zbieżna z ustawowymi celami IPN. O tym, kto otrzyma to honorowe wyróżnienie decyduje Kapituła, na czele której stoi prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

W tym roku przyznano pięć nagród, z których jedna nadana została post mortem. Wśród laureatów znalazł się Wójt Gminy Wiesław Kapel.

Relacja z gali:

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved