Za nami warsztaty dla szkół gastronomicznych z kuchni dawnej

W czwartek 22 września w Przystanku Kresy przy Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej odbyły się warsztaty kulinarne dla uczniów szkół gastronomicznych pt. „Wokół najstarszych polskich książek kucharskich – staropolska kuchnia kresowa”.

Wydarzenia zostało zorganizowane, w ramach konkursu kulinarnego pn. „Kresowe jadło 2022”, odbywającego się w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów, przez Centrum Kulturalne w Przemyślu i Gminę Lubaczów.

Warsztaty obejmowały kompleksową realizację pokazu historycznej rekonstrukcji kulinarnej, na podstawie wydanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie publikacji pt. Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca. Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz praktycznej połączonej z degustacją potraw.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od 8 lat z wieloma sukcesami realizuje autorski i unikatowy w skali Europy program pn. „Ogród – Kuchnia – Stół”, którego zadaniem jest odtwarzanie i upowszechnianie wiedzy o dawnej kuchni historycznej, a także związanych z nią obyczajów i tradycji. Działania edukacyjne i badawcze opierane na opracowanych przez zespół pracowników muzeum oraz historyków (prof. J. Dumanowskiego z UMK w Toruniu) źródeł – dawnych receptur – wydanych w serii książek Monumenta Poloniae Culinaria.

Jesteśmy prawdopodobnie jedyną instytucją muzealną, która z powodzeniem realizuje i rozwija tak złożony, autorski program badawczo-edukacyjny. Misją programu jest edukacja historyczna i sensoryczna, kreowanie poczucia wspólnoty, inicjowanie działań badawczych, wzmacnianie kapitału społecznego, opisywanie związków i relacji kultury i natury, budowanie więzi z otoczeniem wilanowskiej rezydencji oraz kształtowanie doświadczeń, odpowiedzialnych postaw i wyborów żywieniowych, a także promocja polskiej i europejskiej kuchni tradycyjnej. Program został też doceniony na arenie międzynarodowej – w 2019 otrzymaliśmy niezwykłe wyróżnienie, nagrodę Europa Nostra w kategorii Education and Awareness Raising. Doceniono tym samym wkład Muzeum w upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości na temat polskiego i europejskiego dziedzictwa kulinarnego. W 2021 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III wydało jedyną w swoim rodzaju, publikację – Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca – prawdziwą summę staropolskiej wiedzy kulinarnej. Kolekcja pochodzących z różnych źródeł receptur i porad została spisana dla Rozalii z Zahorowskich Pociejowej, właścicielki Uściługa na Wołyniu oraz znajdujących się dziś w Polsce Strzyżowa, Włodawy i Różanki. Tytuł całości i dobór ponad tysiąca rękopiśmiennych przepisów, które tworzą obraz dawnej sztuki kulinarnej i kultury stołu, wskazują na praktyczny charakter zbioru czerpiącego z mądrości pokoleń. Zredagowany w 1757 r. tekst zawiera m.in. kopię zaginionego Kuchmistrzostwa z ok. 1540 r., receptury kuchmistrzowej koronnej z 1633 r. oraz przepisy sąsiadów, przyjaciół i lekarzy pań Zahorowskich. Opisom leczniczych właściwości jedzenia i wyrobu domowych medykamentów towarzyszą różnego typu porady gospodarskie dotyczące dobrostanu zwierząt, ogrodnictwa, sadownictwa i pszczelarstwa – pisze Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Receptury prezentowane i wykorzystane podczas warsztatu pochodził właśnie z „Kuchmistrzostwa” oraz innych wydawanych przez Muzeum książek kucharskich – np. najstarszej polskiej książki kucharskiej – Compendium Ferculorum Stanisława Czernieckiego.

Galeria zdjęć.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved