„Skarby kresowej świątyni – dziedzictwo kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie” – wernisaż wystawy

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. „Skarby kresowej świątyni – dziedzictwo kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie na ziemi lubaczowskiej”, który odbędzie się w niedzielę, 21 sierpnia 2022 r., o godz. 18.00 w Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Organizatorami wydarzenia, które odbywa się w ramach naszego Festiwalu, dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, są Muzeum Kresów w Lubaczowie i Parafia pw. św. Wojciecha w Cieszanowie.

Ideą wystawy jest prezentacja – po raz pierwszy w takiej formie – ocalonego na terenie powiatu lubaczowskiego dziedzictwa sztuki i kultury jednej z najbardziej znanych świątyń lwowskich – kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Zabytki te znalazły się na terenie Polski w wyniku powojennych zmian granic państwowych i ekspatriacji ludności polskiej z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, w tym też ze Lwowa. Dzięki wysiłkowi ks. Józefa Kłosa, proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny, obiekty z wyposażenia lwowskiej świątyni trafiły do Cieszanowa. Obecnie przechowywane są w zbiorach cieszanowskiej parafii i Muzeum Kresów w Lubaczowie. Najbardziej wartościowa część spośród tych zabytków zostanie zaprezentowana na wystawie. Zabytki te są nadal elementem spuścizny kulturowej kościoła pw. Marii Magdaleny, ale dzięki nowej lokalizacji stały się też częścią kresowego dziedzictwa kulturowego ziemi lubaczowskiej. Współcześnie lwowska świątynia odzyskała częściowo funkcje liturgiczne. Równocześnie pełni jednak rolę instytucji kultury miasta Lwowa, jako Dom Muzyki Organowej i Kameralnej.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Jego Ekscelencji Ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego, Jego Ekscelencji Ks. Bpa Dra Mariana Rojka Biskupa Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Elizy Dzwonkiewicz Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Partnerami wystawy są Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Gmina Lubaczów.

Patronat medialny nad wystawą objęli: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Katolickie Radio Zamość, „Życie Podkarpackie”, portale: dzieje.pl, historykon.pl, zlubaczowa.pl.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved