„Profesorowie lwowscy…” na lubaczowskim Rynku

Na Rynku Miejskim w Lubaczowie można zwiedzać już wystawę plenerową  „Profesorowie Lwowscy. Zbrodnia nieosądzona”.

Ekspozycja prezentuje historię poszukiwań 22 profesorów i docentów lwowskich, w których ogromną rolę odegrała Karolina Lanckorońska, ostatnia przedstawicielka rodu. Wystawa powstała ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie, Państwowej Akademii Umiejętności, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Jana Longchamps de Berier, Rafała Kalinowskiego i zbiorów prywatnych.

Autor scenariusza: Barbara Oratowska.

Współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Galeria zdjęć, fot. Tomasz Mielnik.

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved