Wystawa plenerowa „Polacy w Lipawie”

Wystawa ukazuje wkład mniejszości polskiej w rozwój gospodarczy zarówno Łotwy, jak i samej Lipawy – miasta szczególnie ważnego, gdyż pełniącego funkcję portu i węzła kolejowego. Polacy odegrali wręcz kluczową rolę w jego rozwoju, o czym przypomina książka Marka Głuszki oraz powstała na jej podstawie wystawa. Na 21 planszach zostały przedstawione sylwetki 12 osób szczególnie ważnych dla rozwoju Lipawy, samo miasto zaś zostało zilustrowane za pomocą wielkoformatowych wydruków archiwalnych pocztówek.

Współorganizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Ochrony Polskiego Dziedzictwa za Granicą POLONIKA.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved