„Profesorowie Lwowscy. Zbrodnia nieosądzona” – wernisaż wystawy

W sobotę 30 lipca o godz. 18:00 zapraszamy na Rynek Miejski w Lubaczowie na wernisaż wystawy „Profesorowie Lwowscy. Zbrodnia nieosądzona”.

Fot. zamek-lublin.pl

4 lipca 1941 r. Niemcy rozstrzelali na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 22 profesorów lwowskich uczelni, członków ich rodzin oraz osoby, które przebywały z nimi w chwili aresztowania.

Wystawa plenerowa „Profesorowie lwowscy. Zbrodnia nieosądzona” prezentuje historię poszukiwań 22 profesorów i docentów lwowskich, w których ogromną rolę odegrała Karolina Lanckorońska, ostatnia przedstawicielka rodu.

Ekspozycja powstała ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie, Państwowej Akademii Umiejętności, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Jana Longchamps de Berier, Rafała Kalinowskiego i zbiorów prywatnych.

Autor scenariusza: Barbara Oratowska.

Współorganizatorem wydarzenia jest Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

Źródło: zamek-lublin.pl

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved