Historia Kresowych Miasteczek w Cieszanowie

W piątek 5 sierpnia zapraszamy do Cieszanowa na wydarzenie pt. „Historia Kresowych Miasteczek – wybrane zagadnienia”. W myśl hasła „Bijące serca miast – czyli Rynki Kresowych Miasteczek” będzie można wysłuchać ciekawych prelekcji, uczestniczyć w wernisażu wystawy i koncercie.

Projekt popularno-edukacyjny składający się z: wystawy, prelekcji oraz koncertu. Rokrocznie podejmuje inną tematykę mającą na celu przybliżenie i pokazanie dziedzictwa kulturowego tytułowych „kresowych miasteczek”. Tematem wiodącym tegorocznej edycji będą „Bijące serca miast – czyli Rynki Kresowych Miasteczek” zatem prelekcje oraz wystawa będą obejmować tę tematykę w ujęciu regionalnym czyli powiatu lubaczowskiego oraz szerszym czyli Kresów. Całość zwieńczy koncert Kapeli Podwórkowej BEKA z Przeworska.

Program:

Godz. 18:00 – Dom Dziennego Pobytu w Cieszanowie

Sesja popularno-naukowa:

– dr Izabela Fac (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Przemyśl) – „Podróż sentymentalna – serca miast okiem współczesnym”,

– Tomasz Róg (historyk, regionalista z Cieszanowa) – „Spacer po Rynku międzywojennego Cieszanowa”.

Godz. 19:30 – Rynek w Cieszanowie

Otwarcie wystawy pt. „Rynki – bijące serca kresowych miast – na pocztówkach i fotografiach z lat 1900 – 1939”.

Godz. 20:00 – Rynek w Cieszanowie

Koncert Kapeli Podwórkowej BEKA z Przeworska

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved