„Polskie ślady w Odessie…” – prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego

W środę 3 sierpnia zapraszamy do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach na prezentację „Polskie ślady w Odessie. Nie tylko Mickiewicz, Słowacki, Kraszewski, Sienkiewicz, Iwaszkiewicz…”. Z prelekcją wystąpi Tomasz Kuba Kozłowski z Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Wraz z założeniem Odessy na mocy ukazu carycy Katarzyny II z lipca 1795 roku ponad 100 polskich rodzin szlacheckich przybyło do miasta z zamiarem poprawienia swojego bytu. Na początku XX wieku powstał w Odessie „Dom Polski”. W mieście istniały dwie księgarnie polskie, ostatnią zamknięto w 1990 roku. Działało tu wielu polskich pisarzy, architektów, lekarzy, adwokatów i inżynierów. Jedną z największych aptek prowadzili Gajewski i Popowski. Przed wybuchem I wojny światowej żyło w mieście ok. 25–30 tys. Polaków.

W ramach spotkań Festiwalu Dziedzictwa Kresów w bibliotece w Oleszycach odbędzie się spotkanie na temat obecności Polaków na terenach będących obecnie teatrem wojny. Poprowadzi je znany już oleszyckiej i nie tylko społeczności Tomasz Kuba Kozłowski, który w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób ożywia kresową historię.
Wszystkich chętnych zapraszamy w środowe popołudnie do biblioteki na klimatyczną prelekcję przy kawie.

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved