Wystawa o traktacie ryskim w Sanoku

W setną rocznicę traktatu ryskiego zapraszamy do zwiedzenia wyjątkowej wystawy, która jest już dostępna w Sanoku. Wystawa pn. „Gorzki pokój. Traktat ryski 1921 r.” będzie obecna przed sanockim Muzeum Historycznym do 6 września.

Ekspozycja Instytutu Pamięci Narodowej to szczególna oferta dla wszystkich miłośników Kresów i pasjonatów historii. Postanowienia traktatu mają bowiem kluczowe znaczenie dla XX-wiecznych dziejów ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Założeniem wystawy jest szerokie nakreślenie genezy traktatu pokojowego, zawartego po zwycięskiej wojnie Polski z sowiecką Rosją, a także ukazanie jego konsekwencji w krótkiej historii „dwudziestolecia” oraz na dłuższym tle relacji polsko-rosyjskich, w tym polsko‑sowieckich.

Wystawa IPN prezentuje losy Polaków, Białorusinów i Ukraińców w kontekście postanowień traktatowych. Część zdjęć pochodzi z prywatnych zbiorów Stanisława Grabskiego, głównego architekta traktatu ze strony Polski, zdeponowanych w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.  Autorem wystawy jest Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. Oryginalną koncepcję plastyczną stworzył Jarosław Kłaput.

Obecność wystawy w Sanoku została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie we współpracy z Muzeum Historycznym w Sanoku. Jednocześnie organizatorzy przygotowują wydarzenie towarzyszące, które zostanie zapowiedziane odrębnie.

Objazd wystawy, która po obecności w Rzeszowie i Sanoku trafi do Leżajska, jest jednym z elementów Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2021.

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved