Wiesław Kapel: Dziękuję za za zaangażowanie i wsparcie organizacji Festiwalu

W niedzielę w Gminie Lubaczów i na Ziemi Lubaczowskiej zakończył się jeden z największych Festiwali dedykowanych tradycji, kulturze i dziedzictwu dawnych Kresów.

W ciągu ponad dwóch tygodni odbyło się tu kilkadziesiąt wydarzeń, w tym kilkanaście spotkań, tyleż samo koncertów począwszy od muzyki barkowej przez muzykę cerkiewną, chóralną, po jazz, i brzmienia popowo-rockowe. Nie brakowało na Festiwalu doskonałych smaków rodzimej kuchni, warsztatów kulinarnych, pokazów gotowania i rękodzielniczych, występów naszych zespołów: Zespołu Pieśni i Tańca Kresy oraz Zespołu Śpiewaczego Niespodzianka. Każdy mógł tu znaleźć dla siebie ciekawą ofertę kulturalną.

Festiwal Dziedzictwa Kresów, nie mógłby się odbyć gdyby nie współpraca i pomoc Województwa Podkarpackiego, będącego współorganizatorem całego przedsięwzięcia oraz  samorządów: Miasta Lubaczów, Miasta i Gminy Cieszanów, Miasta i Gminy Narol, Miasta i Gminy Oleszyce, Gminy Horyniec-Zdrój, Gminy Wielkie Oczy.

Również wsparcie instytucjonalne: Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, Domu Spotkań z Historią w Warszawie, Centrum Kulturalnego w Przemyślu, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubaczowie, Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubaczowie, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Lubaczowie, Parafii pw. Św. Stanisława BM w Lubaczowie, Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej, Parafii greckokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Lubaczowie, Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów i Kresowej Osady, sprawiło, że wszystkie wydarzenia mogły się odbyć na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym. Dzięki patronatom medialnym Podkarpacie, Polska i świat mogły o nich wszystkich usłyszeć.

Przy Festiwalu pracowali instruktorzy i pracownicy merytoryczni Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, Urzędu Gminy Lubaczów, pracownicy techniczni tych jednostek, pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Mokrzycy, Straży – Ochotnicy z Ochotniczych Straży Pożarnych, Strzelcy, pracownicy Szkół z terenu Gminy Lubaczów. Pomocy udzielili nam Radni i Sołtysi.

Nad bezpieczeństwem wydarzeń czuwały Służby: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna, Lasy Państwowe, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Dziękuję wszystkim Państwu za zaangażowanie i wsparcie organizacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2021, który istnieje dzięki ludziom, którzy go tworzą.

Wiesław Kapel
Wójt Gminy Lubaczów

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved