„Gorzki pokój. Traktat ryski 1921 r.” – wystawa Instytutu Pamięci Narodowej na Podkarpaciu

Wspaniały finał Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2021, który tradycyjnie odbył się w Kresowej Osadzie, nie oznacza końca festiwalowych wydarzeń towarzyszących. 2 sierpnia w Rzeszowie zainaugurowano obecność w naszym regionie wystawy  „Gorzki pokój. Traktat ryski 1921 r.”

Ciekawa ekspozycja została symbolicznie otworzona podczas konferencji organizatorów Festiwalu – Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wójta Gminy Lubaczów. Konferencja podsumowała tegoroczną edycję FDK, a zarazem zapowiedziała dalsze wydarzenia towarzyszące, które potrwają aż do listopada.

Szerzej o konferencji: https://podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8453-o-wschodnich-kresach-w-nowoczesnej-formule

Szczególną propozycją dla wszystkich miłośników Kresów i pasjonatów historii jest właśnie wystawa „Gorzki pokój. Traktat ryski 1921 r.”. Postanowienia traktatu mają bowiem kluczowe znaczenie XX-wiecznych dziejów ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Założeniem ekspozycji jest szerokie nakreślenie genezy traktatu pokojowego, zawartego po zwycięskiej wojnie Polski z sowiecką Rosją, a także ukazanie jego konsekwencji w krótkiej historii „dwudziestolecia” oraz na dłuższym tle relacji polsko-rosyjskich, w tym polsko‑sowieckich.

Wystawa IPN prezentuje losy Polaków, Białorusinów i Ukraińców w kontekście postanowień traktatowych. Część zdjęć pochodzi z prywatnych zbiorów Stanisława Grabskiego, głównego architekta traktatu ze strony Polski, zdeponowanych w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.  Autorem wystawy jest Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. Oryginalną koncepcję plastyczną stworzył Jarosław Kłaput.

Obecność wystawy w województwie podkarpackim to inicjatywa Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP oraz efekt współpracy współpracy z rzeszowskim oddziałem IPN. Ekspozycja będzie prezentowana  w Ogrodach Bernardyńskich w Rzeszowie (do 20 sierpnia) oraz na dziedzińcu Muzeum Historycznego w Sanoku (do 6 września) oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej (do 18 września).

Objazd wystawy jest jednym z wydarzeń towarzyszących Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2021.

Tekst: Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP

Fot. Biuro Prasowe UMWP

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved