Wernisaż wystawy „Towarzystwo Gimnastyczne »Sokół« od Lwowa do Rzeszowa w latach 1867 – 1939”

W piątek 30 lipca o godz. 17.30 na Rynku w Cieszanowie w ramach wydarzenia „Historia kresowych miasteczek”, odbędzie się wernisaż wystawy „Towarzystwo Gimnastyczne »Sokół« od Lwowa do Rzeszowa w latach 1867 – 1939”.

Na wystawie autorstwa cieszanowskiego historyka regionalisty Tomasza Roga prezentowana jest działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na obszarze od Lwowa do Rzeszowa w okresie od powstania pierwszego gniazda lwowskiego „Sokoła” w 1867 roku, aż do ostatnich miesięcy poprzedzających wybuch II wojny światowej. Dzięki ponad 60 unikatowym zdjęciom i pocztówkom oraz interesującym dokumentom wykorzystanym do stworzenia wystawy zostały ukazane różne formy aktywności członków „Sokoła”, m.in. w zakresie wychowania fizycznego, organizacji uroczystości patriotycznych i zlotów sokolich, a także przedsięwzięć kulturalnych Nie zabrakło na niej również materiałów graficznych, które przedstawiają gmachy poszczególnych oddziałów „Sokoła”, czyli sokolnie. Archiwalia użyte na potrzeby przygotowania ekspozycji pochodzą ze zbiorów: Tomasza Roga, Lecha Brzuski z Łodzi, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Przemyślu, Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.

Prezentowane na wystawie oddziały Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w okresie II Rzeczypospolitej znajdowały się do września 1939 roku na terenie województwa lwowskiego. Są to gniazda we Lwowie, Sokalu, Bełzie, Rawie Ruskiej, Bełżcu, Gródku Jagiellońskim, Żółkwi, Borysławiu, Drohobyczu, Dobromilu, Chyrowie, Samborze, Przemyślu, Jaworowie, Cieszanowie, Jarosławiu, Radymnie, Łańcucie, Rzeszowie. Warto zapoznać się z wystawą dotyczącą historii tej niezwykle zasłużonej dla naszego kraju organizacji, zwłaszcza że idee dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” obecnie są kultywowane przez reaktywowany w 1990 roku Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved