„Suplikanci” wystąpią w cerkwi pw. św. Paraskewy w Radrużu

W czwartek (29 lipca) o godz. 19:00 w cerkwi pw. św. Paraskewy w Radrużu z koncertem pieśni religijnych wystąpi grupa „Suplikanci”.

Polskie pieśni religijne śpiewane w XIX w. (i wcześniej) przeciw zarazie i za jej bytności zachowały się wśród społeczności katolickich w tradycyjnych, ludowych wariantach. Przekazywano je z pokolenia na pokolenie wraz ze wspomnieniem czasów, w których były ludziom potrzebne, i z myślą o czasach, gdy będą potrzebne znowu.

Program koncertu zawiera takie właśnie utwory, zapisane od najstarszych mieszkańców Podkarpacia, Małopolski i Lubelszczyzny podczas badań terenowych prowadzonych przez Bartosza Gałązkę w latach 1998-2018.

Pieśni zostały ożywione w pamiętnym roku 2020 przez wykonawców związanych ze Stowarzyszeniem „Muzyka Dawna w Jarosławiu” i z Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

Suplikanci są nieformalną grupą śpiewaków i muzyków zrzeszonych wokół idei praktykowania tradycji ustnej Podkarpacia; nazwa formacji zmienia się wraz z prezentowanym programem (m.in. „Śpiewacy z Przemyskiego”, „Mirakulanci”). Nadrzędną myślą przyświecającą jest tu śpiew „po prostu” i w kontekście, czego efektem są liczne oddolne inicjatywy muzyczne, również w formie czynnego udziału w nabożeństwach religijnych. Współpracując z Bartoszem Gałązką członkowie grupy praktykują zanikający repertuar, na który składają się pieśni nabożne liturgiczne i nieliturgiczne, światowe, ballady i przyśpiewki, a także – za sprawą obecności w grupie muzykantów – repertuar taneczny.

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved