TVP3 Rzeszów: Muzyka barokowa zagościła w Baszni Dolnej

Trwa Festiwal Dziedzictwa Kresów poświęcony historii, dziedzictwu i mieszkańcom dawnych ziemi Rzeczypospolitej. W jego ramach w Baszni Dolnej wysłuchano koncertu muzyki barokowej.

„Leçons de Ténèbres to jeden z najczęściej wykonywanych utworów François’a Couperin’a. Tekst utworu tworzą fragmenty księgi Lamentacji proroka Jeremiasza. Od XVII wieku były śpiewane podczas Triduum Paschalnego. W Baszni Dolnej wykonał je zespół interpretatorów muzyki dawnej, pod kierownictwem profesora Władysław Kłosiewcza

– François Couperin był jednym z największym kompozytorów baroku francuskiego, który nie był obecny na ziemiach polskich w takim stopniu jak barok włoski, czy barok niemiecki, więc koncertem staramy się wypełnić te lukę.

Obejrzyjcie relację TVP3 Rzeszów.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved