Konkurs kulinarny „Kresowe Jadło”

Mając na względzie bogactwo, różnorodność i obfitość tradycyjnych potraw charakteryzujących poszczególne środowiska lokalne, kierując się tradycją regionu – niematerialnym dziedzictwem kulturowym – nośnikiem której są ludzie i ich pamięć, a także sięgając do tradycji kulinarnych Kresów Wschodnich, chcemy  przywrócić i nadać należne miejsce kuchni kresowej.

Kuchni czerpiącej z bogactw natury (lasów, jezior, rzek, płodów ziemi) oraz z wiedzy i dziedzictwa różnych społeczności, które przenikały się nawzajem, ale nie stapiały, tworząc tradycyjną kuchnię kresową, dziś często zapomnianą. Zatem zachęcamy do odnalezienia i przypomnienia przepisów potraw tradycyjnych, kuchni naszych babć i prababć, która była kuchnią mądrą z wielu względów np. wykorzystania dostępnych produktów sezonowych. 

Liczymy, że konkurs kulinarny pozwoli nam oraz Państwu na kultywowanie naszego dziedzictwa kulinarnego i przypomnienia potraw kuchni szlacheckiej, mieszczańskiej, chłopskiej.

  • – Data i miejsce konkursu: 27 września 2020 r., „Przystanek Kresy” w Baszni Dolnej.
  • – Zgłoszenia do konkursu można składać na karcie zgłoszenia będącej załącznikiem do regulaminu: e-mailem na adres: gok.lubaczow@gmail.com lub przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, ul. Kard. Wyszyńskiego 25,  37-600 Lubaczów.  Termin zgłaszania podmiotów do konkursu kulinarnego upływa 21 września 2020 r.  (liczy się data wpływu do organizatora). 

Do pobrania:

  1. Regulamin konkursu Kresowe Jadło /plik pdf/
  2. Karta zgłoszenia /plik word/
 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved