Wernisaż wystawy „Kresowe świątynie. Kościoły i klasztory archidiecezji lwowskiej (1900 – 1939)”

Zapraszamy w sobotę 25 lipca do dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Jerzego w Cieszanowie, gdzie w ramach wydarzenia „Historia kresowych miasteczek”, odbędzie się wernisaż wystawy „Kresowe świątynie. Kościoły i klasztory archidiecezji lwowskiej (1900 – 1939)”.

Na wystawie autorstwa historyka regionalisty Tomasza Roga prezentowane są świątynie rzymskokatolickie (kościoły, klasztory, kaplice) z terenu archidiecezji lwowskiej na starych pocztówkach i fotografiach z lat 1900 – 1939. Materiały archiwalne wykorzystane na potrzeby przygotowania ekspozycji pochodzą ze zbiorów: Tomasza Roga, Lecha Brzuski z Łodzi, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Wszystkie obiekty sakralne prezentowane na wystawie znajdowały się do września 1939 r. na terenie województw lwowskiego i stanisławowskiego II Rzeczypospolitej (obecnie Ukraina). Są to świątynie z dekanatów: bełskiego (Bełz, Krystynopol, Sokal, Tartaków, Uhnów), gródeckiego (Gródek Jagielloński, Brzuchowice, Janów koło Lwowa, Lubień Wielki), stryjskiego (Stryj, Kochawina, Żydaczów), żółkiewskiego (Żółkiew, Magierów, Mosty Wielkie, Rawa Ruska, Ulicko Seredkiewicz). Warto zapoznać się z unikatowymi zdjęciami i pocztówkami przedstawiającymi kresowe świątynie, zwłaszcza że nie wszystkie przetrwały do naszych czasów, a spośród ocalałych część jest opuszczonych i znajdują się w stanie ruiny.

Wystawę będzie można oglądać od 25 lipca br. w Centrum Koncertowo-Wystawienniczym w Cieszanowie (dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Jerzego).

Zapraszamy do relacji na żywo.

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved