Wspólnie ratujmy Kościół w Hruszowie

Kościół pw. Św. Józefa w Hruszowie został wybudowany w 1898 r. jako kaplica dworska. Głównym fundatorem był Franciszek Wojciech Dzierżykaj – Morawski herbu Nałęcz. Z wypisów Archiwum Archidiecezji Lwowskiej w Lubaczowie wynika, że obiekt od samego początku służył wojsku, które stacjonowało w pobliskich koszarach. Po drugiej wojnie światowej świątynia podzieliła los innych, które znalazły się poza granicami Polski. Była użytkowana jako magazyn rolny przez miejscowy kołchoz, który zlikwidowano w 1991 r. Od tego momentu kościółek popadał w ruinę.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych we współpracy z Gminą Lubaczów sukcesywnie pozyskuje środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ratowanie tej „pamiątki Rzeczypospolitej”. Pierwsze prace wszczęto w 2017 r., kiedy to ręcznie odgruzowano wnętrze świątyni. Zabezpieczono oryginalne elementy więźby dachowej, detale architektoniczne i dachówki. Całość budowli przykryto folią. W 2018 r. dotacja z MKiDN umożliwiła wykonanie niezbędnej dokumentacji budowlanej, przygotowanie projektu renowacji kościółka oraz zakup drewna na więźbę dachową na świątyni. W 2019 r. Stowarzyszenie otrzymało po raz kolejny dotację w wysokości 60 000,00 również od Ministerstwa na realizację zadania „Remont zabytkowego kościoła w Hruszowie – etap 2”. Fundusze te, wsparte pieniędzmi z kwesty przeprowadzonej podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów przez członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, oraz harcerzy pozwoliły na kolejny etap prac zabezpieczających przed dalszym niszczeniem budowli. Oczyszczono i osuszono fundamenty, wykonano izolację przeciwwilgociową, oraz drenaż opaskowy wokół całego budynku, a także niwelację terenu wokół obiektu. Dodatkowo zostały wymienione zniszczone fragmenty pokrycia z folii w celu dalszego zabezpieczenia obiektu przed działaniem warunków atmosferycznych.

Kolejnym etapem działań, który planuje się wykonać w 2020 roku będą prace remontowe i rekonstrukcyjne ścian, pinakli, więźby dachowej wraz z pokryciem budynku dachówką, których wartość zgodnie z kosztorysem wyniesie ok. 225 000,00 zł.

Znaczną część środków na ten cel (180 000,00 zł) pozyskano wzorem lat ubiegłych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niestety nie wystarczą one na całość zadania. Aby wykonać prace w powyższym zakresie potrzebujemy brakujących jeszcze na ten cel środków.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas wsparli inicjatywę gminy Lubaczów.

Pozyskane środki są bardzo cenne, jednak potrzeby jak widzimy wciąż duże. Zwracamy się zatem z prośbą o wsparcie finansowe dalszych starań na rzecz ocalenia naszego wspólnego dziedzictwa, jakim niewątpliwie jest Kościółek w Hruszowie.

Darowizny na ten cel można można przekazać na konto Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Gminy Lubaczów:
48 9101 0003 2001 0012 2018 0001 z dopiskiem „Ratowanie kościółka w Hruszowie”.

 Zachęcamy także do przekazania 1%podatku:

Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Gminy Lubaczów

 KRS: 0000275980
nr 48 9101 0003 2001 0012 2018 0001

dopisek „Ratowanie kościółka w Hruszowie”.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved