Transgraniczny Rajd Festiwalu Dziedzictwa Kresów Kresowa Osada – Niemirów – Kresowa Osada

W dniu 4 sierpnia 2019 r. (niedziela) Gmina Lubaczów wspólnie ze współorganizatorami Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubaczowie i Gminą Niemirów  organizują „Transgraniczny Rajd Festiwalu Dziedzictwa Kresów Kresowa Osada – Niemirów – Kresowa Osada”.

Start i meta rajdu zlokalizowana będzie na placu ‘Kresowej Osady” w Baszni Dolnej. Długość trasy wynosi około 50 km, a czas trwania rajdu około 6 godz. Część trasy biegnie po stronie ukraińskiej, w związku z tym każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do posiadania ważnego własnego paszportu, potrzebnego do przekroczenia granicy państwowej Polski z Ukrainą.

Program rajdu:

 •  8.00 – 8.45 Rejestracja uczestników wraz z przyjęciem oświadczenia o stanie zdrowia i zapoznaniu z Regulaminem
 •  8.45 – 9.00 – uroczyste otwarcie rajdu (krótkie wprowadzenie i omówienie celu rajdu),
 •  9.00 – formowanie kolumny i start rajdu
 •  9.00 – 9.45 przejazd z placu „Kresowej Osady” do Budomierza
 •  9.45 – 10.45 odprawa celna na przejściu granicznym Budomierz – Hruszew
 •  10.45 – 11.15 przejazd z Budomierza do Niemirowa
 •  11.15 – 12.45 postój i zwiedzanie Niemirowa

W tym:

 1.  Pomik Jana III Sobieskiego w centrum Niemirowa i w starym parku sanatoryjnym
 2.  Kościół rzymsko-katolicki p.w. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
 3.  Zabytkowy cmentarz
 •  12.45 – 13.45 przejazd z Niemirowa do Budomierza (po drodze zwiedzanie odbudowywanego kościoła w Hruszowie)
 •  13.45 – 14.15 odprawa celna na przejściu granicznym Budomierz – Hruszew
 •  14.15 – 15.00 przejazd z Budomierza do „Kresowej Osady”

Zgłoszenia do udziału w rajdzie przyjmuje Pan Zbigniew Cencora – Urząd Gminy Lubaczów: telefonicznie pod numerem 16 632 16 84  wew. 21 lub  mailowo na adres z.cencora@lubaczow.com.pl –  do dnia 1 sierpnia 2019 r. do godz. 15.00

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved