Zapraszamy na seminarium pt. „Kulinarne tradycje kresowe”

Wójt Gminy Lubaczów i Centrum Kulturalne w Przemyślu – organizatorzy konkursu kulinarnego „Kresowe Jadło” odbywającego się w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów, zapraszają do udziału w seminarium pt. „Kulinarne tradycje kresowe”, które odbędzie się 13 czerwca 2019 r., o godz. 10.00, w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej.

Seminarium w szczególności skierowane jest do Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń, które będą brać udział w konkursie kulinarnym “Kresowe jadło”, a także osób zainteresowanych tą tematyką. W tym roku pragniemy także serdecznie zaprosić delegacje Szkół Gastronomicznych, aby opowiedzieć o kresowej kuchni młodzieży przygotowującej się do kulinarnych profesji. Przybliżenie i promocja dziedzictwa kulturowego jakim jest kuchnia kresowa stanowi ważny element edukacyjny i poznawczy dla młodszej części społeczeństwa i przyszłych pokoleń.

Prelegenci i tematy seminarium:
1. Mieczysław Czytajło, Akademia Dziedzictwa Kresów (Kraków) – KRESOWY PRODUKT REGIONALNY.
2. Bożena Lauder, Muzeum Zamek w Łańcucie – KUCHNIA SZLACHECKA.
3. Dr Mariola Tymochowicz – etnolog, kulturoznawca, Instytut Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie – FENOMEN KUCHNI CHŁOPSKIEJ.

W programie przewidujemy także degustację kresowej kuchni.

Udział w Seminarium jest bezpłatny, potwierdzenie udziału w seminarium należy zgłaszać telefonicznie pod nr 16 632 14 61 lub e-mailowo na adres gok.lubaczow@gmail.com.pll do dnia
10 czerwca 2019 r. Informacji udziela Jan Gancarz – pracownik Gminnego ośrodka Kultury w Lubaczowie.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Centrum Kulturalne w Przemyślu i Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium i pogłębienia wiedzy o tradycyjnej kuchni kresowej.

W imieniu organizatorów:

Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved