Dzień Harcerstwa na Festiwalu Dziedzictwa Kresów

Z inicjatywy Samorządu Województwa Podkarpackiego tegoroczna edycja Festiwalu została wzbogacona o aspekt dziedzictwa polskiego harcerstwa. W tym celu, wspólnie z partnerami, zorganizowano w poniedziałek 30 lipca w Kresowej Osadzie „Dzień Harcerstwa”. Uczestników wydarzenia odwiedził Marszałek Województwa Władysław Ortyl.

Dedykowanie jednego z dni festiwalowych dziedzictwu harcerstwa wiązało się z kontekstem obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości oraz z ustanowieniem przez Senat RP rok 2018 Rokiem Harcerstwa. Podobną uchwałę przyjął również Sejmik Województwa Podkarpackiego.

„Dzień Harcerstwa” tworzyły natomiast dwa elementy. Pierwszym była „Osada harcerska” stworzona przez Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wspomniana inicjatywa animacyjno-edukacyjna, miała na celu odkryć przed uczestnikami tajniki i walory ruchu harcerskiego. Bogaty program (gry, zabawy, warsztaty, questy itp.) miał cenny walor integracyjny, ponieważ uczestnikami „Osady harcerskiej” była również miejscowa młodzież szkolna oraz grupa polskiej młodzieży zza wschodniej granicy (Ukraina, Białoruś, Litwa, Gruzja).

Równolegle do tych wydarzeń trwała sesja popularnonaukowa pt. „Dziedzictwo polskiego harcerstwa”. Jej prelegencie zaprezentowali dziedzictwo harcerstwa w trzech wymiarach: zasługi dla odzyskania przez Polskę niepodległości (T.K. Kozłowski), geneza i rola harcerstwa kresowego (I. Kozimala), współczesne projekty muzealne poświęcone ruchowi harcerskiemu (W. Baliński).

Uczestnicy wydarzeń w Kresowej Osadzie mogli także zapoznać się z nową wystawą pt. „Młodzi dla Niepodległej”, która jako wspólny projekt Województwa Podkarpackiego oraz IPN Oddział w Rzeszowie, miała swoją premierową ekspozycję właśnie na Festiwalu. Wystawa ta prezentuje wybrane postawy polskiej młodzieży, która ponad 100 lat temu istotnie wspierała proces odzyskiwania niepodległości (konspiracja studencka, działalność sokola, skauting i harcerstwo, organizacje paramilitarne).

Mateusz Werner UMWP
Fot. Alicja Magura UG Lubaczów
Karol Buksa ZHP Lubaczów

 
Informacja o dofinansowaniu:

Theme by HermesThemes

Copyright © 2024 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved