„Najlepsza potrawa regionalna na bazie miodu” – przyjmujemy zgłoszenia

Gmina Lubaczów i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie kulinarnym ”Najlepsza potrawa regionalna na bazie miodu”, który odbędzie się dnia 5 sierpnia 2018 r. w Baszni Dolnej, w ramach „Festiwalu Dziedzictwa Kresów”.

Danie konkursowe powinno być przygotowane z wykorzystaniem jednego z niżej wymienionych miodów, wpisanych na listę Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi m.in.:
1. Podkarpacki miód spadziowy,
2. Lubaczowski miód wielokwiatowy leśny,
3. Lubaczowski miód lipowy.

Oceny dokona Kapituła Konkursowa powołana na potrzeby Konkursu. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody.

Zgłoszenie udziału w konkursie proszę przesłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, ul. Wyszyńskiego 25 lub Urząd Gminy Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pokój nr 14, fax: 177173655 oraz elektronicznie: gok@lubaczow.com.pl w terminie do 20.07.2018 r.

Do pobrania: Regulamin konkursu oraz Karta zgłoszenia.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved