Biuro prasowe – informacje o akredytacjach

Informujemy, że swoją działalność rozpoczęło Biuro Prasowe Festiwalu Dziedzictwa Kresów, którego zadaniem jest utrzymanie relacji z mediami oraz obsługa akredytacji dziennikarskich.

Biuro prasowe funkcjonować będzie także w formie tradycyjnej podczas WIELKIEGO FINAŁU Festiwalu – w niedzielę 5 sierpnia 2018 r.

Tegoroczny Festiwal Dziedzictwa Kresów potrwa od 26. lipca do 5. sierpnia 2018 roku. Wszystkie wydarzenia festiwalowe są dostępne dla mediów, a akredytacje dziennikarskie dotyczą jedynie finałowego dnia Festiwalu.

Festiwal Dziedzictwa Kresów, Basznia Dolna, 05.08.2018 r.

Akredytacja dla dziennikarzy odbywać się będzie wyłącznie poprzez kontakt e-mail z Biurem Prasowym Festiwalu – biuroprasowe@festiwalkresow.pl.

Chęć uzyskania akredytacji dziennikarskich może zgłosić dowolna redakcja telewizyjna, prasowa lub internetowa. Zgłoszenia przyjmowane będą od 01.05.2017 r. do 04.08.2018 r. W zgłoszeniu należy zawrzeć nazwę redakcji lub wydawnictwa oraz imię i nazwisko osoby akredytowanej.

Potwierdzenie przyznania lub odrzucenia wniosku akredytacyjnego zostanie przesłane niezwłocznie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu, najpóźniej do 04.08.2018 r. Akredytacje dziennikarskie są bezpłatne, przyznawane są w formie identyfikatora i nie podlegają zwrotowi.
Akredytacją może się posługiwać wyłącznie jej właściciel. Używanie akredytacji w sposób niewłaściwy bądź niezgodny z obowiązującym prawem może skutkować pozbawieniem dalszej możliwości posługiwania się akredytacją.

W przypadku, gdy liczba nadesłanych zgłoszeń akredytacyjnych przekroczy ustaloną liczbę możliwych do przyznania akredytacji, biuro prasowe zastrzega sobie prawo wprowadzania limitu akredytacji dla poszczególnych redakcji lub wydawnictw.

Akredytacja upoważnia do:
– darmowego parkingu zlokalizowanego przy Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej,
– otrzymania identyfikatora,
– otrzymania kompletu materiałów prasowych i informacyjnych,
– dostępu i korzystania ze sprzętu w biurze prasowym,
– dostępu do cateringu prasowego,
– uczestnictwa w konferencjach, spotkaniach i wydarzeniach organizowanych przez Biuro Prasowe Festiwalu.

Identyfikatory akredytacyjne będzie można odbierać na parterze Kresowej Osady w Baszni Dolnej podczas finału Festiwalu od godz. 11:00. Biuro prasowe będzie mieścić się na I piętrze, gdzie dla akredytowanych dziennikarzy udostępnione będzie bezpłatne bezprzewodowe łącze internetowe, miejsca do pracy oraz catering.

Obsługę Biura Prasowego Festiwalu zapewnia: Media Lubaczowskie Sp. o. o., biuroprasowe@festiwalkresow.pl, tel. +48 694 906 211.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved