Kino Kresowe w Oleszycach

W poniedziałek 31 lipca na godz. 18:00 zapraszamy do Oleszyc. W ramach Kina Kresowego przy Ratuszu Miejskim odbędzie się pokaz filmu „Śladami starej kroniki” (1998, 46’) w reż. Joanna Wierzbickiej i Walentyny Kobluk.

W cyklu „Kino kresowe” podróż po Litwie i Ukrainie śladami autorów filmu „Piękno naszych Ziem Wschodnich”, którego premierowe pokazy odbyły się w sierpniu 1939 roku. Jedną z kopii filmu ocalił i przechował Michał Pfadt, aptekarz z Mińska, działacz przedwojennego Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich. Sześćdziesiąt lat później jego syn Jerzy Pfadt i towarzysząca mu ekipa dokumentalistów podążają tropem filmowców z PAT od Ostrej Bramy po dawną granicę z Rumunią na Dniestrze. W filmie współczesne sekwencje mieszają się z oryginalnymi kadrami nakręconymi przed wybuchem II wojny światowej na Wileńszczyźnie (m.in. w Pikieliszkach, nad jez. Narocz i w Oszmianie), Nowogródczyźnie, Polesiu, Wołyniu (w Krzemieńcu
i Janowej Dolinie) we Lwowie, Zagłębiu Borysławskim, Karpatach Wschodnich i Zaleszczykach. W dokumencie wykorzystano także fragmenty filmów nakręconych już po wojnie w Związku Radzieckim – na Białorusi i Ukrainie.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved