II Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych

Zapraszamy na II Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych, które w tym roku odbędzie się pod hasłem „Dziedzictwo Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej – wyzwania, projekty, dokonania”.

Termin: SOBOTA – 29 LIPCA 2017 r.

Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna im. Krzysztofa Komedy w Lubaczowie, ul. Rynek 24.

PROGRAM:

Godz. 9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników.
Godz. 10.00 – 10.30 – Otwarcie konferencji, powitanie gości, wystąpienia wprowadzające: Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, przedstawiciel Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Godz. 10.30 – 13.00 Sesja I – prezentacje multimedialne, wystąpienia, dyskusja:
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wobec dziedzictwa polskiego poza granicami kraju – Dorota Janiszewska-Jakubiak, Wicedyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN;
• Projekt portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej – Aleksander Konopek, Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego;
• Projekt Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu – Jerzy Wrębiak, Burmistrz Brzegu;
• Festiwal Dziedzictwa Kresów i Kresowa Osada w Baszni Dolnej – Wiesław Kapel, Wójt Gminy Lubaczów;
• 10-lecie cyklu „Opowieści z Kresów” w Domu Spotkań z Historią w Warszawie – Tomasz Kuba Kozłowski, Dom Spotkań z Historią w Warszawie;
• Dyskusja

14.30 – 17.00 Sesja II – prezentacje multimedialne, wystąpienia, dyskusja:
• Instytucja trwalsza niż państwo. 200-lecie Ossolineum – przedstawiciel Ośrodka KARTA;
• Konserwacja polskich obiektów zabytkowych na Ukrainie – Michał Laszczkowski, Prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego;
• Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” i program „Studio Wschód” Ośrodka TVP 3 Wrocław;
• Ormiańskie dziedzictwo kresowe w 650-lecie pierwszego przywileju dla polskich Ormian – Monika Agopsowicz, Hanna Kopczyńska-Kłos, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich;
• Madonny Kresowe – edycja serii znaczków Poczty Polskiej;
• Projekty stowarzyszeń i organizacji kresowych;
• Dyskusja.

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved