Forum – Polacy na Wschodzie

W ramach tegorocznego Festiwalu Dziedzictwa Kresów odbędzie się „Forum – Polacy na Wschodzie.”

Forum zainauguruje o godz. 9.00 Msza Święta Kresowa przed kopią obrazu Matki Bożej Łaskawej z katedry lwowskiej w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Łaskawej.

Dalszą część Forum odbędzie się w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, zgodnie z programem:

Godz. 10.30 – 11.00 – Rejestracja uczestników.
Godz. 11.00 – 11.30 – Otwarcie konferencji, powitanie gości, wystąpienia wprowadzające:
– Wiesław Kapel, Wójt Gminy Lubaczów,
– Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego,
– przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Godz. 11.30 – 13.00 Sesja I:
• Parlament Rzeczypospolitej Polskiej wobec Polaków na Wschodzie:
– senator RP Janina Sagatowska, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,
– poseł na Sejm RP Anna Schmidt- Rodziewicz, Przewodnicząca Komisji Łączności z Polakami za Granicą,
• Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wobec polskiego dziedzictwa materialnego na Litwie, Białorusi i Ukrainie:
– Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Rzeczypospolitej –Dorota Janiszewska-Jakubiak, Wicedyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN

Godz. 14.30 – 17.00 Sesja II:
• Programy na rzecz Polaków na Wschodzie – stan realizacji i perspektywy :
– przedstawiciel Biura Polonijnego Senatu,
– Ewa Ziółkowska, wiceprezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
• Działalność organizacji pozarządowych na rzecz Polaków na Wschodzie, współpraca z organizacjami polskimi na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
• Programy i projekty Stowarzyszenia Odra – Niemen.
• Programy i projekty organizacji kresowych.
• Wystąpienia przedstawicieli organizacji polskich z Ukrainy i Białorusi.
Godz. 17.00 Zakończenie konferencji

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved