Ostatnie dni na zgłoszenia do seminarium „Kulinarne tradycje kresowe”

Mając na względzie przywrócenie dziedzictwa dawnej kuchni kresowej oraz szersze omówienie zagadnienia, Gmina Lubaczów we współpracy z Stowarzyszeniem Pro Carpathia oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie zorganizowała Seminarium p.t. „Kulinarne tradycje kresowe”, które odbędzie się 22 lipca 2016 r. od godz. 10.00 do 15.00 w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej.

W programie przewidziano wystąpienia:

1. Rys historyczny powiatu lubaczowskiego – Kresy Wschodnie Rzeczpospolitej (Janusz Mazur, historyk sztuki, Muzeum Kresów w Lubaczowie).

2. Kresowe tradycje kulinarne jako element dziedzictwa tradycji (Henryk Dumin, etnolog, badacz tradycji kulturalnych, laureat Nagrody im. Kolberga, pracownik Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze).

3. Kuchnia regionalna, konkursy kulinarne w regionie, dobre praktyk (Krzysztof Zieliński, regionalista, autor szeregu książek i artykułów dotyczących dziedzictwa kulturowego Podkarpacia i obszarów Pogranicza oraz tradycji kulinarnej regionu, Stowarzyszenie Pro Carpathia w Rzeszowie).

Serdecznie zapraszamy uczestników konkursu kulinarnego „Kresowe Jadło” oraz osoby zainteresowane tematem poświęconym kulinarnym tradycjom kuchni kresowej. Warunkiem udziału w seminarium jest wcześniejsze telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenie udziału pod niżej podanym kontaktem. W przypadku KGW biorących udział w konkursie prosimy o zaznaczenie na karcie zgłoszenia swojego udziału w seminarium.

Termin potwierdzania udziału w seminarium zbiega się z upływającym terminem zgłoszeń potraw do konkursu kulinarnego tj. 15 lipca br. Serdecznie zapraszamy.

Osoba do kontaktu:
Anna Chmielowiec tel. 16 632 16 84 wew. 41
e-mail: a.chmielowiec@lubaczow.com.pl

 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 Festiwal Dziedzictwa Kresów. All Rights Reserved